עדכון פרטים

במידה וברשותך תעודת זהות ישראלית יש להזין מספר נייד וללחוץ על כפתור האישור
*לאחר לחיצה על כפתור 'אישור' ישלח קוד אימות
במידה ואין ברשותך ת"ז ישראלית יש לשלוח את הטפסים הבאים לכתובת המייל igal@histadrut.org.il:
  1. טופס הצטרפות מלא וחתום. ניתן להוריד את הטופס מכאן
  2. דרכון סרוק (עמוד ראשי בדרכון)
  3. אשרת עבודה סרוקה בתוקף
לאחר שליחת הטפסים יצרו אתך קשר תוך 2 ימי עבודה.
In case you don't have an Israeli ID please send the following documents to igal@histadrut.org.il:
  1. A complete and signed signup form, which can be downloaded from here
  2. A scanned passport (the passport's main page)
  3. A scanned valid work visa
After submitting the forms, you will be contacted within 2 working days.